Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   

elseWORKFLOW

elektroniczna ewidencja wewnętrznego obiegu dokumentów i korespondencji z Kontrahentami
System elektronicznego obiegu dokumentów elseWORKFLOW wspomaga pracę firm w procesie efektywnego zarządzania obiegiem dokumentów. Każdy proces decyzyjny może zostać odwzorowany w przystępny i zrozumiały sposób. Dzięki uprawnieniom poszczególnych pracowników,otrzymują dostęp tylko do tych dokumentów i decyzji, które należą do ich zakresu pracy.
workflow System elseWORKFLOW pozwala na tworzenie i wdrażanie zautomatyzowanych procesów obiegu informacji, spraw i zadań zgodnie z potrzebami Firmy. Przebieg procesu można w prosty sposób zdefiniować dzięki graficznemu edytorowi, który umożliwia użytkownikom samodzielne modelowanie procesów zachodzących w Firmie za pomocą gotowych elementów.

ElseWORKFLOW pozwala na:

  • ✓ wzrost jakości komunikacji wewnętrznej - ograniczenie biurokracji na korzyść ujednoliconych procedur elektronicznych
  • ✓ stały dostęp do danych historycznych - archiwizacja dokumentów
  • ✓ usprawnienie procesu podejmowania decyzji - ułatwienie dostępu (np. przez www) do kompletu informacji potrzebnych do jej podjęcia