Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
10

Informatyczne odwzorowanie warunków współpracy z Kontrahentami zarówno w zakresie podstawowych warunków handlowych, jak i specyficznych dla danego Kontrahenta uzgodnień

Moduł UMOWY HANDLOWE umożliwia między innymi:

  • definiowanie wielu rodzajów upustów bieżących działających automatycznie i określanie sposobów ich naliczania w zależności od Kontrahenta i towaru
  • naliczanie należności lub zobowiązań wynikających z bonusów retrospektywnych
  • automatyczne wystawianie dokumentów na podstawie spełnienia określonych warunków umowy
  • automatyczne powiadamianie wskazanego pracownika o szczegółach rozliczenia Kontrahenta

UMOWY HANDLOWE to między innymi:

  • ✓ poprawa jakości obsługi Klienta - skomasowanie informacji istotnych dla współpracy, kontroli przestrzegania warunków i zużycia czasu potrzebnego na weryfikację specyficznych ustaleń handlowych
  • ✓ eliminacja błędów naliczania gratyfikacji, bonusów i budżetów specyficznych dla danego Kontrahenta
  • ✓ tworzenie rzetelnej historii współpracy z Kontrahentem
  • ✓ bardzo szybki dostęp do historii współpracy handlowej