Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
3

Funkcjonalność służąca definiowaniu i weryfikowaniu celów zakupowych lub sprzedażowych PrzedsiębiorstwaModuł umożliwia określenie kontrahentów oraz grup towarowych lub towarów, dla których mają obowiązywać poszczególne cele sprzedażowe. esleTARGETING zapewnia ergonomiczną pracę nawet dla rozbudowanych macierzy obejmujących kilkaset rekordów i kolumn.

Atuty rozwiązania elseTARGETING

erp targeting

TARGETING pozwala na:

  • zwiększenie wolumenu sprzedaży
  • usprawnienie kontroli postępu działań sprzedażowych
  • oszczędność czasu - ułatwione wprowadzanie danych dzięki użyciu arkusza kalkulacyjnego z bezpośrednim połączeniem z bazą danych systemu eIseERP
  • łatwość pozyskiwania i wprowadzania danych poprzez raportowanie wykonania targetów w Excel, z zachowaniem jego funkcji przetwarzania danych