Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
8

Zbiór funkcjonalności dedykowanych zarządzaniu środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem, od zakupu, przez comiesięczną amortyzację, do sprzedaży bądź likwidacji środków.


Moduł ŚRODKI TRWAŁE jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym - operacje wykonywane na środkach trwałych są w sposób automatyczny księgowane na kontach Księgi Głównej.

erp srodki trwae

Korzystanie z rozwiązania ŚRODKI TRWAŁE pozwala na:

  • ✓ bieżący nadzór nad kondycją finansową Przedsiębiorstwa - sprawne dostarczanie przez aplikację kompletnych informacji na temat wartości majątku Przedsiębiorstwa
  • ✓ skrócenie czasu niezbędnego dla prowadzenia wymaganych przepisami prawa lub Przedsiębiorstwa czynności - inwentaryzacji, spisów, kontroli
  • ✓ minimalizację nakładów finansowych i czasu poświęconych na zarządzanie majątkiem Przedsiębiorstwa