Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
5

Moduł wykorzystywany do prowadzenia sprzedaży na stanowisku kasowym.


Aplikacja umożliwia szybkie wystawienie dokumentu sprzedaży (faktury, paragonu fiskalnego, korekty) poprzez m.in. błyskawiczne wyszukanie towarów Else_grafika

SPRZEDAŻ DETALICZNA umożliwia:

  • zwiększenie przychodów z tytułu usprawnienia procesu obsługi Klienta
  • usprawinienie obsługi Klienta - możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązań optymalizujących proces obsługi Klienta w punkcie kasowym - poprzez przejrzysty interfejs użytkownika bez użycia myszki