Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
6

Aplikacja usprawniająca wymianę informacji w Przedsiębiorstwie
Elektroniczna Platforma Płacowo –Kadrowa umożliwia Pracownikom korzystanie z samoobsługowej (działającej poprzez przeglądarkę WWW) platformy, na której mogą znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane Działowi Kadr pytania. erp platforma

PLATFORMA umożliwia m.in :

  • obniżenie kosztów administracyjnych
  • poprawę efektywności pracy Przedsiębiorstwa - automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi
  • usprawnienie procesu przepływu informacji u Przedsiębiorstwie
  • umożliwienie Pracownikom bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do ważnych dla nich informacji
  • zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych