Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
9

To zbiór funkcjonalności usprawniających prowadzenie pełnej księgowości w Przedsiębiorstwie.


Dzięki pracy na aplikacji KSIĘGA GŁÓWNA możliwe jest między innymi:

  • tworzenie wielu dzienników, rejestrów rewizyjnych
  • otrzymywanie dokumentów sprawozdań finansowych miedzy innymi: RZiS w obu wariantach, Bilans, Cash flowi inne
  • tworzenie planu kont z wieloma analitykami i okresami sprawozdawczymi, według określonych parametrów dekretacji i niezależnie na każdy rok bilansowy
  • automatyczne dokonywanie rozliczeń międzyokresowych kosztów, rozliczania kosztów, prowadzenia rejestrów VAT, wyliczania i wydruków deklaracji VAT-7, VAT7k, VAT70, VAT-UE oraz Intrastat
  • automatyczne definiowanie i otwieranie kolejnych lat obrachunkowych - system umożliwia przenoszenie danych słownikowych danego roku do nastepnego (w tym schematów dekretacji, słowników dekretacji, szablonów kont itp.)
  • automatyczny transfer do księgi przez bufor na podstawie danych z innych modułów takich jak: handel, magazyn, finanse, środki trwałe, płace i kadry, systemy sklepowe itp.

KSIĘGA GŁÓWNA pozwala na:

  • ✓ obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej — usprawnienie kontroli księgowej i sprawozdawczości finansowej
  • ✓ uproszczenie mechanizmów księgowych i sprawozdawczych
  • ✓ scentralizowanie procesów księgowych