Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
7

Moduł ERP Kadry i Płace to rozwiązanie stworzone w celu usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi w Przedsiębiorstwie.


Moduł ERP Kadry i Płace zawiera funkcjonalność ewidencji kadrowej i rozliczania płac. W pełni zintegrowany z system finansowo-księgowym, dzięki czemu np. listy płac w momencie ich zatwierdzenia są automatycznie księgowane na właściwych kontach Księgi Głównej.

1

Moduł ERP Kadry i Płace pozwala na:

  • Zmniejszenie ilości błędów popełnianych w rozliczeniach podatkowych do ZUS.
  • Likwidację niezgodności na poziomie komunikacji działów kadr i płac.
  • Automatyzację obsługi wynagrodzeń pracowniczych.
  • Integrację z programem Płatnik.
  • Bieżącą kontrolę stanu zatrudnienia.