Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
2

Zbiór narzędzi analitycznych usprawniających zarządzanie procesem planowania, koordynowania i kontroli toku procesów biznesowych zachodzących w Przedsiębiorstwie.


Aplikacja CONTROLLING rozszerza funkcjonalność modułów handlowych i finansowo-księgowych o nowe wymiary analizy danych oraz dodatkowe narzędzia do planowania, koordynacji i kontroli.erp controling

CONTROLLING pozwala na:

  • zapewnienie spójności działań grup kapitałowych - konsolidacja budżetów i sprawozdań finansowych
  • optymalizację rozwoju poprzez budowanie i realizację zrównoważonej strategii rozwoju Przedsiębiorstwa
  • lepsze wykorzystanie możliwości operacyjnych Przedsiębiorstwa
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez jeszcze lepsze dopasowanie oferty do potrzeb Odbiorców