Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
All articles:
erpfinalRozliczenie promocji dystrybutora finansowanej przez producenta to czasochłonne działanie. Dane pochodzą z wielu źródeł, dlatego potrzeba czasu na ich uzyskanie i zestawienie. W systemie sprzedażowo magazynowym elseERP - OBRÓT TOWAROWY, już na etapie negocjowania refundacji, możliwe jest założenie dokumentu rozliczenia promocji, w którym po wprowadzeniu potrzebnych danych system dokonuje rozliczenia.
LalakOdpowiedzi na pytania udzielił nam ekspert Studia ERP Pani Paulina LALAK - Specjalista ds. rozliczeń - JAGR PLUS Podczas rozliczenia promocji tworzony jest dokument „Rozliczanie promocji”. Dotyczy on określonej kampanii promocyjnej. Wybieramy w nim: okres obowiązywania promocji, producenta, osoby odpowiedzialne oraz sposób jej rozliczenia. Dokument rozliczenia promocji Zakładając promocje cenowe, upustowe czy bonusowe wskazujemy z jakim dokumentem rozliczenia promocji - z jaką kampanią jest on związany. Wybór_dokumentu_RP_w_promocji W efekcie otrzymujemy zestawienie wyliczonych kosztów po zakończeniu kampanii promocyjnej z podziałem na oddziały. Zestawienie_rozliczeń_promocji W trakcie kampanii promocyjnej w dokumencie rozliczenia promocji wskazujemy dokumenty (faktury zakupu), których koszt jest związany z daną kampanią promocyjną (są to np. faktury za wydruk gazetki z drukarni). Natomiast po zakończeniu kampanii promocyjnej wskazujemy dokument handlowy, który rozliczy nam określoną kampanie (faktura lub korekta). Wybór_faktury_lub_korekty_do_rozliczenia Finalnie otrzymujemy rozliczenie promocji wraz z jej wszystkimi kosztami oraz wartością do refundacji od producenta. Podsumowanie

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU

Studio ERP - telewizor

Comments are closed.