Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

Technologia

rfid
Jako Certified Silver Partner w kompetencji Application Development do budowy naszego systemu wykorzystujemy najnowsze technologie udostępniane przez firmę Microsoft.

System nasz podzielony jest na 3 zasadnicze warstwy:

Prezentacyjną

Używamy w niej Windows Presentation Foundation 4.0, Silverlight 4.0.
Daje nam to możliwość pracy systemu zarówno na stacji roboczej w systemie Windows, ale także komfortową pracę z wykorzystaniem przeglądarki internetowej używanej na dowolnym systemie operacyjnym.

Logiki Biznesowej

Używamy m.in. WorkFlow Foundation 4.0.
Zapewnia nam dowolne konfigurowanie systemu aby dopasować go do procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Składowania Danych

Odpowiada za to SQL Server 2008 R2 oraz SQL Server 2012.
SQL Server udostępnia zaawansowaną i skalowalną platformę magazynowania danych, która nie tylko umożliwia szybszą integrację danych w magazynie oraz zarządzanie coraz większą ilością danych i liczbą użytkowników, ale również zapewnia wszystkim użytkownikom odpowiedni dostęp do danych.

Microsoft SQL Server to centralny element platformy programowania aplikacji baz danych. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz dostęp do najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorstwa danych oraz modyfikowanie ich za pośrednictwem różnego rodzaju urządzeń, platform i usług.

Microsoft SQL Server to również skalowalna platforma Business Intelligence, pozwalająca min. konsolidować dane z wielu źródeł, prowadzić zaawansowane analizy, wydajnie generować raporty, a także efektywnie udostępniać je właściwym użytkownikom.