Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   

Technologia

Jako partner Microsoft w kompetencji Application Development, do budowy naszego systemu wykorzystujemy najnowsze technologie udostępniane firmę z Redmond. System nasz podzielony jest na 3 zasadnicze warstwy:
Prezentacyjną
Używamy w niej Windows Presentation Foundation w aktualnej wersji oraz HTML. Daje nam to możliwość pracy systemu zarówno na stacji roboczej w systemie Windows, ale także komfortową pracę z wykorzystaniem przeglądarki internetowej używanej na dowolnym systemie operacyjnym.
Logiki Biznesowej
Logikę biznesową budujemy w oparciu o metodykę DDD (ang. Domain Driven Design), zarówno na poziomie strategicznym i taktycznym. Stosujemy też metodykę TDD (ang. Test Driven Development), co pozwala nam lepiej poznać i rozumieć wymagania, a jednocześnie zoptymalizować proces testów.
Składowania Danych
Odpowiada za to Microsoft SQL Server najnowszej lub innej wersji, ale wciąż wspieranej przez producenta. SQL Server udostępnia zaawansowaną i skalowalną platformę magazynowania danych, która nie tylko umożliwia szybszą integrację danych w bazie, zarządzanie coraz większą ilością danych i użytkowników, ale również zapewnia wszystkim użytkownikom odpowiedni dostęp do danych. Microsoft SQL Server to centralny element platformy programowania aplikacji baz danych. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz dostęp do najważniejszych, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, danych oraz modyfikowanie ich za pośrednictwem różnego rodzaju urządzeń, platform i usług. Microsoft SQL Server to również skalowalna platforma BI, pozwalająca m.in. konsolidować dane z wielu źródeł, prowadzić zaawansowane analizy, wydajnie generować raporty, a także efektywnie udostępniać je właściwym użytkownikom.
Opieka serwisowa
Jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez ELSE po realizacji projektu wdrożeniowego. Ciągłe monitorowanie i kontrola pracy systemu zapewniona jest dzięki narzędziu ELK Stack. Ten scentralizowany system zbierania i przetwarzania logów to jedno z najlepszych narzędzi tego typu dostępnych na rynku. Stosują je również takie organizacje jak Netflix, LinkedIn czy T-Mobile. Dzięki ELK Stack możemy w sposób ciągły śledzić pracę najważniejszych mechanizmów i usług dla funkcjonowania systemów ELSE, a dodatkowo mieć szybki dostęp do historii tych zdarzeń. Pozwala to zapewniać naszym klientom najwyższy standard obsługi serwisowej po wdrożeniu. else5