Wdrożenie

Jak wdrażamy elseWMS?

  1. Rozpoznanie procesów – podczas analizy przedwdrożeniowej rozpoznajemy zasady funkcjonowania logistyki magazynowania w przedsiębiorstwie, skupiając się przede wszystkim na takich elementach jak: warunki i kryteria procesów, wykorzystywane dokumenty, czy też procesy towarzyszące, wpływające na magazyny. Tu również wskazywane są wymagane dane potrzebne w interfejsie wymiany danych z systemem transakcyjnym.
  2. Przygotowanie infrastruktury informatycznej – doradzamy w kwestiach serwerów oraz sieci. Instalując środowisko systemu przygotowujemy bazę danych oraz oprogramowanie.
  3. Prace konfiguracyjne i programistyczne – w oparciu o informacje z analizy przedwdrożeniowej dopasowujemy system do uzgodnionych procesów logistycznych przedsiębiorstwa. Tu też dokonujmy prac programistycznych dla algorytmów i procedur dedykowanych dla projektu wdrożeniowego.
  4. Testy zgodności systemu - akceptacja funkcjonalna systemu. – po zakończeniu prac wdrożeniowych i dostosowawczych, realizujemy testy akceptacyjne, podczas których klient zatwierdza właściwe funkcjonowanie systemu i dopasowanie do procesów przedsiębiorstwa. Od tego momentu rozwiązanie jest gotowe do użytkowania.
  5. Szkolenia – podczas szkoleń przygotowujemy pracowników do pracy z systemem. Szkolenie opiera się o realizację przypadków procesów, które rzeczywiście będą realizowane w codziennych zadaniach pracowników.
  6. Start produkcyjny – rozpoczęcie produkcyjnego wykorzystywania systemu przez firmę może odbyć się w dowolnym momencie. Konsultanci ELSE będą gotowi do asysty pracownikom w czasie i miejscu startu oraz w okresie bezpośrednio po starcie. Rozpoczęcie korzystania z systemu może być inicjowane inwentaryzacją lub też standardowym zatowarowaniem magazynów przez proces przyjęć.

Pełne wdrożenie może zostać przeprowadzone już w kilka tygodni od zawarcia umowy!