Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   

Procesy biznesowe

Procesy biznesowe zachodzą w każdej firmie. Są to powiązane ze sobą działania, których celem jest rozwiązywanie problemów i osiąganie biznesowych celów. Ich lepsze zrozumienie poprawia komunikację oraz usprawnia funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Sprawnie przebiegające procesy są kluczem do lepszej organizacji pracy w całej firmie.

Wskaż procesy biznesowe, które chcesz usprawnić:

 

Planowanie tras kierowców

System wspomaga optymalizowanie kolejności rozładunków pod kątem pokonywanego dystansu oraz przekazywania kierowcom uwag i dodatkowych zadań. System umożliwia skorzystanie z map pokazujących szacowaną długość trasy.

Zarządzanie transportem

Możliwość zarządzania poprzez dedykowany panel wywozem, w ramach dostępnych aut, ich ładowności i dostępnych kierowców . Planowanie z wyprzedzeniem kolejnych kursów dla tego samego auta. System umożliwia Kontrolę wjazdów i wyjazdów z centrum dystrybucyjnego.

Zarządzanie magazynami rozproszonymi

Możliwość ustawiania dostępności poszczególnych towarów w oddziałach magazynowych wraz z ustalaniem stanów minimum i maximum w poszczególnych oddziałach. Możliwość ustawiania obrotu w ilościach zbiorczych lub sztukach z dokładnością do oddziału.

Zarządzanie towarem w oparciu o daty ważności i partie

System umożliwia wskazanie towarów, które rejestruje się z odpowiednią datą ważności, czy na podstawie kolejnej partii. Wydawanie towaru z magazynu odbywa się poprzez systemowe wskazanie towaru z odpowiedniej partii. Zarządzanie towarem w magazynie realizowane jest wg strategii FEFO (First to Expire First Out).

Analiza zapasów magazynowych

Możliwość wiekowania zapasów w dniach i na podstawie terminu ważności. System umożliwia, przeprowadzenie analizy ABC oraz XYZ, prowadzenie kartotek magazynowych w podziale na dostawy oraz raport częstości występowania towarów na dokumentach kompletacyjnych.

Kontrola załadunku

Poprzez terminale mobilne i kody kreskowe palet system daje możliwość weryfikacji, czy ładowana paleta powinna pojechać odpowiednim modelem samochodu do którego jest pakowana. System na bieżąco prowadzi kontrolę oraz informuje o pomyłkach w zatowarowaniu, jak też informuje o stopniu załadowania pojazdu do trasy.

Rozliczanie opakowań z kontrahentami

Realizowane poprzez wsparcie dla opakowań VAT, kaucjonowanych czy depozytowych. Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów rozliczenia opakowań (ROpak), automatycznego generowanie pozycji opakowań VAT na dokumencie sprzedaży. Dodatkowo system umożliwia:
 • automatyczne generowanie płatności i ich przepinanie przy zwrocie opakowań
 • pokazywanie informacji o saldzie opakowań na fakturach sprzedaży
 • informowanie klienta o saldzie opakowań na portalu B2B oraz w aplikacji przedstawiciela handlowego

Precyzyjne lokalizowanie towarów w magazynie

System zapewnia układanie optymalnej ścieżki kompletacyjnej, wraz z optymalizacją jego dystansu z zachowaniem zasad układania towaru wg jego wagi. Możliwość szybkiego sprawdzenia dostępności towaru w poszczególnych gniazdach magazynowych, z dokładnością do daty ważności lub partii z podpowiedziami lokalizacji zapasu do pobrania do kompletacji zamówienia.

Automatyczna identyfikacja towarów i miejsc składowania

Możliwość stosowania wielu kodów kreskowych do jednego indeksu towarowego. System obsługuje problem kilku produktów pod jednym kodem kreskowym pozostawiając możliwość dopisania nowego kodu kreskowego istniejącemu indeksowi, przez magazyniera przyjmującego dostawę. System umożliwia zastosowanie kodów kreskowych do identyfikacji gniazd magazynowych.

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej

Możliwość zarządzania ułożeniem przyjmowanego towaru do magazynu (strategie wejścia), opróżniania lokalizacji z mniejszą ilością asortymentu oraz umieszczania zapasów jak najbliżej miejsc kompletacyjnych (przy wydaniach drobnicowych).

Prognozy zaopatrzenia i zamówienia do dostawców

System przygotowuje plany zamówień i algorytmy podpowiedzi odpowiednich ilości do zamówienia wraz z:
 • możliwością weryfikacji trendów sprzedażowych i sezonowości
 • generowania zamówień w oparciu o stany minimum i maximum
 • wysyłaniem zamówień EDI lub e-mail
 • harmonogramowaniem dostaw z dokładnością do godzin poszczególnych dostaw

Inwentaryzacja ciągła, częściowa i całościowa

Możliwość automatycznego wiązania dokumentów w obiegu (np. zamówień dostawcy z PZ, PZ z fakturą zakupu , zamówienia klienta z fakturą sprzedaży i WZ, dokumentu reklamacji z WZ i fakturą sprzedaży). Dodatkowo system umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów napływających do firmy jak zamówienia, dokumenty aktualizacji cenników, faktury, dokumenty handlowe sprzedaży detalicznej i hurtowej krajowej i zagranicznej.

Obsługa wielu kanałów sprzedaży

Możliwość prowadzenia wielokanałowej sprzedaży: z biura, cash&carry, za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, van selling, eZamówienia / portal B2B /. Podczas obsługi wielokanałowej sprzedaży możliwość łatwego uzyskania informacji, na temat wielkości sprzedaży oraz marżowości poszczególnych kanałów sprzedaży.

eFaktury

Możliwość stosowania eFaktury wg uznanych międzynarodowych standardów XML oraz EDIFact (zarówno od dostawcy jak i do odbiorcy). Funkcjonalność umożliwia przekazywanie klientom elektronicznej formy faktury do automatycznego importu, wraz z fakturą papierową oraz automatyczne generowanie i wysyłanie faktur PDF.

Zarządzanie marketingowe

System umożliwia szczegółowe planowanie akcji marketingowych, promocji wraz z weryfikacją zakładanych planów sprzedażowych z akcji marketingowych.

Wsparcie sprzedaży bezpośredniej (vanselling)

Możliwość wykorzystania ogólnodostępnych urządzeń (smartfony z systemem Android) wraz z drukowaniem faktur na przenośnych drukarkach igłowych i termicznych przez połączenie Bluetooth, prezentację promocji i automatyczne stosowanie jej warunków, automatyczne stosowanie blokad sprzedaży z systemu ERP (np. kredyt kupiecki, wartość przeterminowanych płatności) oraz raportowanie wielkości sprzedaży przez poszczególnych pracowników.

Wsparcie przedstawicieli handlowych (preselling)

Możliwość wykorzystania smartfonów, tabletów jak również dedykowanych palmtopów (iPAQów) na których system umożliwia obsługę promocji gazetkowych i bonusowych, pokazywanie zdjęć nowych produktów w ofercie, podgląd na stopień realizacji własnych targetów sprzedażowych oraz podpowiedzi systemu o produktach najczęściej zamawianych przez klienta tzw. ulubione.

eCommerce - sprzedaż internetowa

eZamówienia umożliwiają wprost zwiększenie szans sprzedaży przez czytelny i nowoczesny kanał internetowy wykorzystujący podczas pracy warunki z systemu ERP do pokazania oferty asortymentowej i cen dla klienta. Dodatkowo umożliwia m.in. obsługę promocji bonusowych w momencie składania zamówienia przez klienta, weryfikację statusów złożonych zamówień oraz podgląd na wystawione faktury sprzedaży.

Wykorzystanie popularnych smartfonów w procesie sprzedaży

System umożliwia wykorzystanie przez pracowników w terenie jednego urządzenia (smartfon), celem obsłużenia w pełni procesu sprzedaży, a w tym:
 • wystawienia zamówienia w warunkach handlowych klienta
 • zaprezentowania nowości w asortymencie z zdjęciami i opisem
 • prezentacji promocji, - sprawdzenia nieuregulowanych płatności klienta
 • wydrukowania KP lub faktury na podłączonej drukarce przenośnej
 • jednoczesnego prowadzenia rozmowy telefonicznej podczas pracy w aplikacji systemu mobilnego
 • odbierania poczty elektronicznej, - dostępu do raportów ERP z danymi online o pracy przedsiębiorstwa

Obsługa sprzedaży kasowej

Moduł pozwala na precyzyjną obsługę klienta za pomocą klawiatury, gwarantując bezproblemowe działanie niezależnie od stabilności łącz internetowych w punktach sprzedaży. Ponadto system umożliwia automatyczne stosowanie indywidualnych warunków handlowych klienta i blokad sprzedaży oraz automatyki działania promocji produktowych.

Zarządzanie zamówieniami klientów

Możliwość rejestracji zamówień z wielu kanałów sprzedaży oraz przechowania informacji o wartościach faktury ze sprzedaży w poszczególnych kanałach sprzedaży. Dodatkowo system automatyczne kieruje zamówienie do realizacji na dzień przed zaplanowaną datą wywozu wraz z rezerwacją stanów magazynowych pod dane zamówienie.

Bieżąca kontrola blokad klientów

Możliwość definiowania automatycznych blokad związanych z przekroczeniem kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych należności oraz ilości przeterminowanych dni należności) System udostępnia specjalnie uprawnienia do ominięcia blokady w wyjątkowej sytuacji.

Generowanie dokumentów sprzedaży

Możliwość automatycznego wiązania dokumentów w obiegu (np. zamówień dostawcy z PZ, PZ z fakturą zakupu, zamówienia klienta z fakturą sprzedaży i WZ, dokumentu reklamacji z WZ i fakturą sprzedaży). Dodatkowo system umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów napływających do firmy jak zamówienia, dokumenty aktualizacji cenników, faktury, dokumenty handlowe sprzedaży detalicznej i hurtowej krajowej i zagranicznej.

Promocje - proste i zaawansowane

Możliwość zastosowania promocji gazetkowych (cenowych i upustowych) działających wraz lub poza standardowymi warunkami handlowymi klienta. System pozwala na dedykację promocji sprzedażowej dla przedstawiciela działającego w nowym regionie oraz działającej na np. sprzedaż przez portal B2B. Zakres funkcjonalności pozwala na stosowanie promocji bonusowych z wielokrotnym kryterium oraz promocji działających w określonych godzinach.

Księgi Rachunkowe

Rozwiązanie umożliwia:
 • automatyczną dekretację wszystkich zachodzących operacji gospodarczych wraz z możliwością definicji dnia, godziny, operatora itp.
 • prowadzenie oddzielnego planu kont na każdy rok obrachunkowy
 • import dokumentów kosztowych od kontrahentów wraz z automatycznym przygotowaniem ich do dekretacji
 • zastosowanie gotowych wzorców dokumentów
 • automatyzację rozliczeń międzyokresowych - automatyzację procesu zamykania kont wynikowych

Sprawozdawczość

Rozwiązanie umożliwia dla sprawozdawczości finansowej i statystycznej tworzenie dokumentów, zgłoszeń, sprawozdań itp. takich jak:
 • rachunek zysków i strat metodą porównawczą i kalkulacyjną
 • bilans
 • rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią
 • zestawienie zmian w kapitale
 • Intrastat, F-01

Podatki

Oprogramowanie umożliwia w zgodności z obowiązującym w Polsce prawem tworzenie rejestrów, zestawień, dokumentów oraz deklaracji podatkowych w tym m.in. CIT-8, VAT-7, VAT7k, VAT7d, VAT-UE

Finanse

System umożliwia prowadzenie pracy z zastosowaniem m.in.:
 • wiekowania rozrachunków
 • windykacji należności wraz z elementami CRM w tym także potwierdzenie salda, wezwania do zapłaty, not odsetkowych
 • elektronicznego tworzenia przelewów bankowych do pliku wyjścia i pobierania danych z banku (import wyciągów bankowych)
 • wbudowanej bazy krajowych banków wraz z oddziałami co umożliwia kontrolę poprawności wprowadzanych kont bankowych
 • harmonogramowanie zobowiązań

Wielowalutowość

Przy pomocy rozwiązania możliwe jest m.in.:
 • automatyczne pobieranie tabel kursowych z NBP
 • proponowanie kursu każdej operacji gospodarczej wg tabeli bieżącej lub dnia poprzedniego
 • naliczanie różnic kursowych metodą FIFO oraz średnioważoną
 • naliczanie różnic kursowych podatkowych i bilansowych
 • dokonywanie przewalutowań

Controlling wraz z budżetowaniem

Przy pomocy rozwiązania możliwe jest:
 • tworzenie budżetów dla różnych interwałów w tym dziennych, miesięcznych
 • tworzenie dowolnych przekrojów ocen: rodzaje przychodów i kosztów, struktura organizacyjna, kanały sprzedaży, podziały asortymentu, podziały klientów
 • korzystanie przez www, kokpity danych, drążenie danych (np. od pozycji RZiS aż do pozycji dokumentu źródłowego)
 • wykorzystanie MS Excel przy budżetowaniu
 • utworzenie hurtowni danych wraz z integracją danych z wielu baz danych
 • prowadzenie controlling dla grupy kapitałowej

Majątek trwały

System umożliwia:
 • prowadzenie zróżnicowanej ewidencji: bilansowej, podatkowej, NKUP oraz ekonomicznej
 • ewidencjonowanie: środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, wyposażenia
 • podział środków trwałych wg dowolnych kryteriów, np.: miejsca użytkowania (jeden środek w wielu miejscach), osoby odpowiedzialnej, stanu (nowe i używane), formy własności (leasing, własne)
 • inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia
 • pomoc w wyborze wariantu amortyzacji dla nowego środka, generator planów
 • wystawianie dokumentów: OT, LT, modernizacja, zmniejszenie, likwidacja, sprzedaż
 • zawieszenie i wznowienie odpisów, zmiany: odpisów KŚT, procent umorzeń, zmiana miejsca i osoby odpowiedzialnej

Wielowymiarowe analizy sprzedaży

Możliwość generowania raportów z dowolnym ułożeniem faktów i wymiarów przez użytkownika. System umożliwia zapamiętanie domyślnych ustawień użytkownika, generowania zestawień za dowolny okres czasu danych historycznych raportowania warstwowego z szybkim dostępem do różnych kryteriów przeglądania danych.

Zarządzanie kadrami

System wspomaga zarządzanie:
 • ewidencją pracowników (dokumentów kadrowych takich jak umowy o pracę, umowy cywilno prawne, świadectwa pracy)
 • rozliczanie czasu pracy (ewidencja obecności, ustalanie nominalnego czasu pracy - przekazaniem dostępu do danych pracownikom i ich przełożonym)
 • naliczanie wynagrodzeń (w tym listy premiowe)
 • generowanie raportów i zestawień (rozliczanie kosztów wynagrodzeń wg MPK, roczne deklaracje PIT, ZUS
 • współpracując z programem Płatnik ZUS poprzez tworzenie pliku importowanego w Płatniku)

Benchmarking konkurencji

System umożliwia prezentowanie raportów finansowych w zestawieniu z danymi publikowanymi przez konkurencję wraz z funkcjonalnością wprowadzania informacji o cenach sprzedaży z danych konkurencji.

Zarządzanie procesami decyzyjnymi

Możliwość zastosowania automatycznych mechanizmów sygnalizujących o wystąpieniu sytuacji decyzyjnej (np. ustalenie ceny poniżej cen minimalnych, złożenie bardzo dużego zamówienie do dostawcy wbrew podpowiedzi systemu). Automatyczne informowanie przełożonych o decyzjach pracowników wymagających późniejszej weryfikacji (np. dokonanie sprzedaży pomimo sygnalizacji i przekroczeniu blokad sprzedaży).

Tworzenie harmonogramów zmianowych

System zapewnia przyjazne narzędzie graficzne do tworzenia, edycji i publikowania harmonogramów wraz z weryfikacją możliwych konfliktów – planowane harmonogramy versus dni wolne od pracy i urlopy pracowników. System pozostawia możliwość wspólnej pracy kilku użytkowników nad jednym harmonogramem.

Elektroniczny obieg dokumentów

Możliwość ustalania przepływu informacji dla wniosków urlopowych, wniosków kosztowych i zakupów kosztowych. System zapewnia możliwość stworzenia własnego przepływu wraz z rejestracją i raportowaniem kluczowych jego elementów.

Ustalanie strategii cenowych

Możliwość kształtowania zależności cenowych w stosunku do cennika producenta uwzględnieniem dodatkowych upustów za sprzedaż gotówkową. System umożliwia prowadzenie cen ewidencyjnych dla zakupu i sprzedaży towarów między spółkami powiązanymi. Możliwość zastosowania mechanizmów wyznaczających najkorzystniejszą cenę dla klienta w ramach jego warunków handlowych oraz promocji, do których jest przypisany.

Kontrola realizacji umów handlowych

System automatycznie komunikuje (e-mail) o wykonaniu zapisów umowy oraz pozostawia możliwość automatycznego wystawiania dokumentu rozliczającego wskazany zapis umowy (np. faktura marketingowa dla retra).

Wsparcie procesów produkcyjnych

Możliwość prowadzenia ewidencji produkcji z dokładnością do zużytych materiałów w podanych cenach oraz wyrobów gotowych w ustalonych cenach. System prowadzi złożoną ewidencję dotyczącą definicji technologii produktu, etapów produkcji i ich czasów, harmonogramu produkcji i zamówień zaopatrzeniowych. Obecność systemu na stanowiskach produkcyjnych (urządzenia mobilne lub komputery PC) pozwala na zbieranie informacji o procesie produkcji w trakcie jego trwania.

Elektroniczna wymiana danych z dostawcami i odbiorcami

System umożliwia szeroki zakres gotowych interfejsów z producentami (Unilever, Nivea, Henkel, Danone itp.) oraz szeroki zakres gotowych interfejsów z systemami odbiorców (Hipermarket, KC Firma, PC Market, Small Business). System posiada łączniki dla innych newralgicznych danych rynkowych w tym kursy walutowe NBP, intrastat, cenniki, raporty odsprzedaży. Podczas pracy system wykorzystuje różne technologie (pliki, webservice, widoki, procedury składowania)oraz pozostawia możliwość stworzenia autorskiego interfejsu wymiany w trakcie użytkowania jego użytkowania.

Określanie celów sprzedażowych

Możliwość określania celów sprzedażowych przedstawicieli handlowych oraz pozostałych osób odpowiedzialnych za wielkość sprzedaży. Ponadto system umożliwia:
 • określanie celów sprzedażowych dla klientów
 • łatwe tworzenie macierzy kwot celów sprzedażowych, w oparciu o historyczną wartość sprzedaży lub wartości z macierzy z poprzedniego okresu powiększonych o podany współczynnik
 • prowadzenie programów lojalnościowych
 • wiązanie informacji o sprzedawcy z dokumentem celem łatwego raportowania