Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   

Historia

Nazwa firmy wywodzi się od informatycznych elementów programowania: if, then, else. ELSE należy zatem rozumieć jako alternatywę, inne rozwiązanie, wariant.

Kalendarium

1992 – założenie spółki ELSE S.C. i pierwsze wdrożenie systemu MAGDA 1993 – pierwsze wdrożenie modułu finansowo księgowego dla MAGDA 1994 – setny klient korzysta z systemu MAGDA 1996 – dwusetny klient korzysta z systemu MAGDA 1999 – pierwsze wdrożenie nowego systemu elseERP opartego o bazę SQL 2000 – nawiązanie współpracy partnerskiej i uzyskanie statusu Business Partner Sybase 2001 – pierwsze wdrożenie modułu Kadrowo-Płacowego 2003 – pierwsze wdrożenie systemu elseWMS 2004 – pierwsze wdrożenie modułu Controlling finansowy 2005 – pierwsze wdrożenie portalu B2B 2007 – nawiązanie partnerskiej współpracy z Katedrą Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego 2008 – srebrny certyfikat Microsoft 2008 – rozpoczęcie prac badawczych nad wykorzystaniem technologii XNA w prezentacji analiz pracy magazynu 2009 – uzyskanie status ‘Złoty Partner Microsoft’ w kompetencji ISV 2010 – pierwsze wdrożenie systemu ASENT 2010 – nagroda „Produkt Innowacyjny dla Logistyki 2010” za moduł elseXMAG z wykorzystaniem technologii XNA 2011 – nawiązanie partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku 2011 – debiut rynkowy innowacyjnego systemu wsparcia sił sprzedaży ASENTbox 2012 – nawiązanie partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy 2013 – pierwsze wdrożenie systemu elseWORKFLOW 2014 - wdrożenie obsługi kodów RFID w systemie elseWMS 2017 - w ofercie nowa aplikacja mobilna smartB2B 2018 - nowy moduł FLOTA w elseERP 2019 - nawiązanie partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu 2020 - Magazyn 3D - nowa realizacja modułu analiz i wizualizacji 3D dla elseWMS