Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

Historia

Nazwa firmy wywodzi się od informatycznych elementów programowania: if, then, else. ELSE należy zatem rozumieć jako alternatywę, inne rozwiązanie, wariant.

Historia

Kalendarium

1992 – założenie spółki ELSE S.C. i pierwsze wdrożenie systemu MAGDA
1993 – pierwsze wdrożenie modułu finansowo księgowego dla MAGDA
1994 – setny klient korzysta z systemu MAGDA
1996 – dwusetny klient korzysta z systemu MAGDA
1999 – pierwsze wdrożenie nowego systemu elseERP opartego o bazę SQL
2000 – nawiązanie współpracy partnerskiej i uzyskanie statusu Business Partner Sybase
2001 – pierwsze wdrożenie modułu Kadrowo-Płacowego
2003 – pierwsze wdrożenie systemu elseWMS
2004 – pierwsze wdrożenie modułu Controlling finansowy
2005 – pierwsze wdrożenie portalu B2B
2007 – nawiązanie partnerskiej współpracy z Katedrą Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego
2008 – srebrny certyfikat Microsoft
2008 – rozpoczęcie prac badawczych nad wykorzystaniem technologii XNA w prezentacji analiz pracy magazynu
2009 – uzyskanie status ‘Złoty Partner Microsoft’ w kompetencji ISV
2010 – pierwsze wdrożenie systemu ASENT
2010 – nagroda „Produkt Innowacyjny dla Logistyki 2010” za moduł elseXMAG z wykorzystaniem technologii XNA
2011 – nawiązanie partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku
2011 – debiut rynkowy innowacyjnego systemu wsparcia sił sprzedaży ASENTbox
2012 – nawiązanie partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy
2013 – pierwsze wdrożenie systemu elseWORKFLOW
2014 - wdrożenie obsługi kodów RFID w systemie elseWMS