Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji


1

Zbiór funkcjonalności z obszarów magazynowania, sprzedaży, rozrachunków i logistyki, umożliwiający zautomatyzowane zarządzanie procesami związanymi z obrotem towarów w Przedsiębiorstwie.


Praca na pakiecie modułów OBRÓT TOWAROWY umożliwia:

 • łatwe zarządzanie towarami i zasobami w strukturze wielooddziałowej oraz wsparcie dla obsługi handlu zagranicznego (wielowalutowość, SAD, NWW, WDT i inne)
 • wzmacnianie więzi z Klientami dzięki programowi lojalnościowemu oraz rejestracji cen po retro jeszcze przed ich faktycznym naliczeniem
 • łatwe komponowanie promocji gazetowych i bonusowych
 • planowanie dostaw w oparciu o gotowe narzędzia i algorytmy
 • rozszerzenie kanałów sprzedaży o portale internetowe dzięki zaimplementowanym interfejsem wymiany danych
 • uproszczenie procedur rejestracji napływających płatności dzięki automatycznemu importowi wyciągów bankowych oraz harmonogramowanie przyszłych zobowiązań
 • wprowadzenie procedur windykacyjnych z ewidencją działań podejmowanych na przeterminowanych należnościach

Pakiet OBRÓT TOWAROWY pozwala na:

 • oszczędność czasu - poprawa efektywności pracy
 • oszczędność nakładów finansowych - ujednolicenie procedur handlowych i zarządczych
 • wzrost dochodów Przedsiębiorstwa - usprawnienie obsługi Klienta
 • zoptymalizowany rozwój - właściwe wykorzystanie wniosków wypływających z analiz danych dostarczanych przez aplikację rejestrująca wszystkie zdarzenia zachodzące w Przedsiębiorstwie
 • zwiększenie konkurencyjności - wzrost jakości świadczonych usług