Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji


Oprogramowanie ERP

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa jest kluczem do sprawnego zarządzania firmą i gromadzenia oszczędności. Odpowiednie oprogramowanie ERP ułatwia ten proces i pozwala lepiej kontrolować efekty. Nowoczesne oprogramowanie ERP dzięki swojej elastyczności i modułowej budowie może zostać wprowadzone do małych i średnich firm o różnym profilu działalności. Odpowiednio zintegrowane oprogramowanie ERP usprawni i usystematyzuje pracę całego zespołu, przekładając się na wydajność i efektywność pracowników oraz wzrost zysków firmy.

System elseERP to oprogramowanie modułowe, składające się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji. Pozwala na zarządzanie przedsiębiorstwem głównie przez pryzmat jego finansów z uwzględnieniem występujących na rynku warunków i ograniczeń.

Obrót towarowy - elseERP
Controlling - elseERP Targeting - elseERP List wywozowy - elseERP
Sprzedaż detaliczna - elseERP Platforma płacowo kadrowa - elseERP Kadry i płace - elseERP
Środki trwałe - elseERP Księga główna - elseERP Umowy handlowe - elseERP

Dla kogo jest elseERP ?

  • dla firm wymagających stabilnego oprogramowania ERP, które swoimi funkcjami wyprzedza dzisiejsze wymagania stawiane podobnym rozwiązaniom,
  • dla firm oczekujących bliskiej współpracy, szybkości działania oraz kompleksowej obsługi przez jednego partnera informatycznego,
  • dla firm, które ponoszą duże koszty działu IT związane z utrzymaniem wielu nakładek i aplikacji, które wszystkie są lub mogą być w jednym systemie - elseERP.

Masz pytania? Napisz!

Imię i nazwisko*

Adres email*

Temat

Treść wiadomości

* - pole obowiązkowe.