Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   

EDU

Systemy dla celów dydaktycznych

Dostosowane do współczesnych wymagań dydaktycznych pakiety rozwiązań zostały stworzone wspólnie z wykładowcami uczelni wyższych. Możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji praktycznych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach jest jednym z najbardziej pożądanych elementów studiów przez studentów. elseEDU daje studentom możliwość w pełni interaktywnego prowadzenia procesów gospodarczych przedsiębiorstwa, co zdecydowanie zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy.

Jak to działa

W ramach oferowanych pakietów, przygotowane są rozwiązania:
 • elseERP (Dystrybutor) – system klasy ERP z udostępnionymi modułami: Magazyn, Logistyka, Administracja, Handel, Finanse
 • elseERP (Producent) – system klasy ERP z modułami Produkcja, Magazyn, Logistyka, Handel, Finanse
 • elseWMS – system klasy WMS z technologiami automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, RFID)
 • Magazyn 3D – moduł rozszerzonych raportów i analiz generujący również wizualizację 3D procesów magazynowych realizowanych w elseWMS
 • ASENT – system klasy SFA dla pracowników mobilnych, wspierający ich współpracę z klientami (negocjowanie cen, warunków dostaw)
 • EDI – moduł wymiany komunikatów między systemami ERP w zakresie zamówień, awizacji dostaw i faktur sprzedaży
 • Portal B2B – internetowy platforma współpracy z klientami m.in. w zakresie płatności, zamówień oraz warunków dostaw
else1 else2 W ramach projektu wdrożeniowego realizowane są szkolenia dla wykładowców. Powyższe rozwiązania wdrażane są na dedykowanym serwerze, a same aplikacje udostępniane na komputerach w laboratorium logistycznym. Jest też możliwość umieszczenie rozwiązań w chmurze i konfigurację tak, aby student mógł korzystać z wybranych systemów na zajęciach w formie e-learningu.

Dlaczego elseEDU

Całość rozwiązań jest przygotowanych i wdrażanych tak, aby dać wykładowcy gotowe rozwiązanie, które może od razu stosować na zajęciach z danego obszaru logistyki. Po przeszkoleniu, nie ma potrzeby dodatkowego, czasochłonnego przygotowywania się do zajęć. W ramach realizacji laboratorium przekazywane są gotowe:
 • przypadki biznesowe z instrukcjami (tzw. case’y biznesowe)
 • baza indeksów asortymentowych z kategoryzacjami
 • baza kontrahentów z warunkami handlowymi
 • konfiguracja obiegu dokumentów i wydruków
 • półprodukty z technologią, BOM i procesem produkcyjnym
 • automatyczne mechanizmy symulujące pracę przedsiębiorstwa gdy zajęcia się nie odbywają
Ponadto dajmy możliwość certyfikacji studentów ze znajomości realizacji procesów w systemach ERP i WMS, gdzie po zdanym egzaminie otrzymują oni imienny certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

Warianty elseEDU

 • podstawowy – pojedyncze przedsiębiorstwo
 • Wykorzystanie rozwiązań ERP i WMS zintegrowanych ze sobą dla realizacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Realizowane zadania obejmują m.in. obszar zakupów zaopatrzeniowych wraz z przyjęciem dostaw do magazynu, składowanie zapasów magazynowych i procesy z tym związane oraz zamówienia klientów wraz z realizacją kompletacji, tworzeniem dokumentów handlowych oraz planowaniem i realizacją wywozu. Do zadań magazynowych wykorzystywane są mobilne terminale magazynowe oraz autoID.
 • rozszerzony – łańcuch dostaw
 • Przygotowany łańcuch dostaw obejmuje 4 podmioty (dostawcę surowców, producenta, dystrybutora oraz sprzedawcę), gdzie realizacja szczegółowych procesów wewnętrznych i automatycznej wymiany informacji z bezpośrednim kontrahentem, możliwa jest dla aż dwóch podmiotów (producenta oraz dystrybutora). Każdy z dwóch podmiotów łańcucha posiada oddzielny system ERP, a między nimi działa elektroniczna wymiana danych (EDI w zakresie zamówień, awizo, faktur elektronicznych). Dystrybutor dysponuje również systemem klasy WMS zintegrowanym z ERP. Dla pełnego pokazania procesów i narzędzi wykorzystywanych w łańcuchu dostaw, przygotowane jest również rozwiązanie eCommerce (portal B2B) między dystrybutorem, a klientem detalicznym. Portal będzie objęty EDI z ERP dystrybutora, dzięki czemu wszystkie wymagane informacje będą tam prezentowane on-line, a składane zamówienia automatycznie zapisywane w ERP. Dodatkowo przygotowany jest system klasy SFA do mobilnej pracy z klientami, działający na popularnych smartfonach (z systemem Android), co pozwoli na ujęcie sprzedawców w łańcuchu, którzy składają zamówienia u dystrybutora.
 • Laboratorium RFID
 • Laboratorium RFID to specjalnie przygotowywana przez ELSE sala komputerowa, w której implementowany jest odpowiedni sprzęt związany z technologią RFID oraz obsługujące ją oprogramowanie WMS. W sali instalowane są dwie bramki RFID w tym jedna mobilna z sygnalizatorem świetlnym informującym o prawidłowym lub błędnym odczycie w realizowanym procesie. Sala wyposażana jest też w mobilne terminale magazynowe w możliwością odczytu oraz programowania tagów RFID, jak również same tagi. W ramach zajęć studenci mogą zapoznać się z budową tagów oraz ich działanie, by w kolejnym kroku móc ćwiczyć ich wykorzystanie w symulowanych procesach magazynowy (np. przyjęcia dostaw, kompletacja w pełnych jednostkach logistycznych, kompletacja drobnicowa, czy też załadunek). Oprócz oprogramowania i sprzętu RFID, do sali wprowadzamy elementy jak mini regały z oznakowaniem miejsc składowania oraz mini palety. Dzięki temu zajęcia w laboratorium stają się maksymalnie interaktywne. else3else4