Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

eFAKTURA

Elektroniczne dokumenty handlowe

Rozwiązanie w pełni zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku.

 • Dokumenty generowane są wg międzynarodowych standardów EDIFakt i XML, mogą podlegać transformacji na ustalony format, zrozumiały dla systemu informatycznego Odbiorcy/Dostawcy.
 • Treść oraz skutki prawne wystawienia oraz otrzymania faktury w formie elektronicznej są identyczne, jak w przypadku faktury papierowej

eFAKTURA pozwala na:

 • oszczędność czasu dzięki szybkośc ii niezawodności przekazu - Kontrahent otrzymuje fakturę praktycznie w momencie jej wystawienia
 • redukcja kosztów związanych z odejściem od pracochłonnego ręcznego przygotowania, zaewidencjonowania i wysyłki dokumentów
 • gwarancja dostarczenia dokumentu na czas i do konkretnego Odbiorcy
 • usprawnienie wzajemnych rozliczeń - monitoring, kto i kiedy otrzymał eFakturę

eARCHIWUM

Funkcjonalność archiwizacji dokumentów elektronicznych. Aplikacja udostępnia możliwość przechowywania nieograniczonej liczby i rodzajów dokumentów, zarówno EDI, jak i wprowadzonych do systemu poprzez zeskanowanie.

Głównie wykorzystywane jest do przechowywania dokumentów sprzedażowych (e-faktur, korekt) zgodnie z przepisami polskiego prawa. Rozwiązanie umożliwia podgląd, export i wydruk na żądanie uprawnionego użytkownika. Indeksacja zawartości pozwala na natychmiastowe odszukanie konkretnego dokumentu.

eARCHIWUM jest doskonałym rozwiązaniem dla przechowywania:
faktur, zamówień dostaw, zawówień klientów w innych dokumentów sprzedaży
Dostępdo eARCHIWUM wymaga przeglądarki internetowej
oraz dostępu do Internetu.
Aplikacja spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012r.
w sprawie przechowywania faktur w formie elektronicznej,
a wykonywane na niej działania (podgląd, wydruk) są rejestrowane.
eARCHIWUM
jest doskonałym
rozwiązaniem
dla przechowywania:
 • faktur,
 • zamówień,
 • dokumentacji
  sprzedażowej
Dostępdo eARCHIWUM wymaga
przeglądarki internetowej
oraz dostępu do Internetu.
Aplikacja spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Finansów
z 20 grudnia 2012r.
w sprawie przechowywania
faktur w formie elektronicznej,
a wykonywane na niej działania
(podgląd, wydruk) są rejestrowane.

eARCHIWUM pozwala na:

 • zmniejszenie wydatków na akcesoria i przestrzeń biurową
 • oszczędność czasu dzięki szybkiemu dostępowi do danych sprzedażowych
 • nieograniczony dostęp do danych
 • zapewnienie lepszej ochrony dla dokumentacji handlowej

 

INTERFEJS WYMIANY DANYCH

Narzędzie komunikujące system Else praktycznie z każdym obcym systemem.

Funkcjonuje w obydwu kierunkach (eksport, import) oraz w różnych technologiach (np. pliki, WebService, procedury składowane, widoki).

Interfejsy realizowane są w oparciu o formaty wymiany danych proponowane przez ELSE, bądź dostosowane do szczególnych wymagań systemów innych producentów.

Przykłady realizowanych interfejsów:

Z Dostawcami

 • eksport zamówienia materiałów
 • surowców
 • import awizacji dostawy
 • PZ, faktury zakupu

Z Producentami

 • dla przykładu UNILEVER
 • Kompania Piwowarska
 • Colgate i wiele innych

Z Odbiorcami

 • eksport oferty handlowej
 • import zamówień
 • eksport dokumentu WZ/faktury
 • import reklamacji
 • ksport korekty zakupu

Wewnątrz Przedsiębiorstwa

 • eksporty do i z systemów specjalizowanych (np. rejestratory czasu pracy)
 • urządzeń np. maszyn wykorzystywanych w produkcji
 • konsolidowanie sprawozdań Firm z grupy kapitałowej)

Zastosowanie INTERFEJSU WYMIANY DANYCH pozwala na:

 • oszczędność czasu - usprawnienie obiegu informacji
 • eliminację błędów wynikających z ręcznego przenoszenia danych pomiędzy systemami
 • jednoznaczną identyfikację towarów/kontrahentów przez kodyfikację - możliwe posługiwanie się kodami obcymi nadanymi w systemie Dostawcy/Odbiorcy

 

CRON

Narzędzie automatyzujące powtarzalne procesy tj. importy dokumentów, eksporty danych, cykliczne wykonywanie i dystrybuowanie raportów, informowanie SMS/mail o wybranych zdarzeniach biznesowych rejestrowanych w systemie.

edi7
CRON pozwala na:

 • oszczędność czasu przez wprowadzenie automatyzacji cyklicznych zadań
 • sprawne raportowanie dowolnych informacji o działaniu Przedsiębiorstwa np. o parametrach systemu lub o ilości/wartości zdarzeń gospodarczych np. sprzedaży