Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
All articles:

Oczekiwany zwrot z inwestycji jest jedną z podstawowych przesłanek przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu nowego systemu. Implementacja systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie z całą pewnością jest w stanie dać wiele korzyści różnego rodzaju. Mierzalne efekty znajdują swoje odbicie między innymi w zmianie poziomu rentowności, obrotów, czy wielkości stanu utrzymywanych zapasów. Nie wolno również zapomnieć o tym, że oprócz decyzji o wdrożeniu nowego systemu ERP, firma może rozważać także jego zmianę, unowocześnienie lub ponowne wdrożenie systemu obecnie w nim funkcjonującego.

Badania opinii wielu przedsiębiorców na temat wpływu wdrożenia systemu informatycznego na poprawę funkcjonowania wskazują, że poprawa ta występuje niezależnie od skali działalności przedsiębiorstwa, a korzyści dają się zauważyć zarówno w przypadku dużych jak i małych przedsiębiorstw.

Do głównych korzyści, które bezpośrednio wiążą się z wdrożeniem systemu ERP są :

  • Redukcja zapasów. Poprawa planowania i organizacji w zakresie gospodarki materiałowej po wdrożeniu systemu ERP może powodować znaczną redukcję poziomu utrzymywanych zapasów, nawet o 20%.
  • Redukcja kosztów materiałowych. Dzięki danym z systemu, które pojawia się więcej argumentów w negocjacjach, które mogą prowadzić do uzyskania lepszych cen zakupu materiałów. Może to prowadzić do redukcji kosztów zakupu średnio o 5%.
  • Redukcja nakładów pracy. Wdrożenie systemu ERP może także prowadzić do optymalizacji nakładów pracy, m.in. poprzez mniejsze niedobory zasobów, mniejszą liczbę przestojów, powtórzeń i nadgodzin. Przy odpowiednim wdrożeniu ERP oszczędności na nakładach pracy szacuje się na około 10% kosztów pośrednich i bezpośrednich.
  • Poprawa jakości obsługi klientów i wzrost sprzedaży. Na poprawę relacji z klientami duży wpływ ma dotrzymywanie czasu i warunków dostaw. W efekcie może to prowadzić do wzrostu satysfakcji i lojalności klientów.
  • Zwiększenie poziomu kontroli finansowej po wdrożeniu ERP. Lepsze procedury kontroli płatności mogą znacząco skrócić czas spływu należności, tym samym pozwalając przedsiębiorstwu utrzymać płynność finansową na wyższym poziomie.
Takie i wiele innych korzyści widocznych zarówno w bilansie, a także rachunku zysków i strat może się spodziewać przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na wdrożenie nowego lub zmianę systemu klasy ERP.
WARTO SPRAWDZIĆ CZY WSZYSTKIE PROCESY W PAŃSTWA FIRMACH DZIAŁAJĄ POPRAWNIE
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA 2 DNIOWEJ BEZPŁATNEJ ANALIZY PROCESÓW , która wskaże obszary, w których poprawa procesów będzie największa i jaki finansowy skutek przyniesie.

Zgłoszenia pod adresem info@else.com.pl

Comments are closed.