Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
All articles:

WSB Wrocław z oprogramowaniem do symulowania łańcucha dostaw

Łańcuchy dostaw ewoluują, co nierzadko powoduje problemy dla firm, które nie potrafią szybko dostosować się do nowych warunków rynkowych. Dlatego na rynku szczególnie cenieni są menadżerowie z odpowiednią wiedzą, pozwalającą podejmować skuteczne decyzje optymalizujące. WSB we Wrocławiu wprowadziło do programu dydaktycznego systemy informatyczne ERP, WMS, SFA, EDI, B2B od ELSE, w konfiguracji wielu podmiotów w łańcuchu dostaw. Prowadzone w nich podczas zajęć symulacje, odzwierciedlają rzeczywistość biznesową osób obsługujących i decydujących o przepływie towarów w łańcuchu dostaw. Dzięki temu studenci mogą obserwować współpracę między firmami w różnych konfiguracjach. Mogą też symulować sytuacje problemowe i podejmować decyzje jak je rozwiązać. Całość rozwiązania stanowi milowy krok w praktycznej nauce zarządzania logistyką.

Comments are closed.