Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
All articles:

Przeciw wirusom i trojanom – nowa usługa bezpieczeństwa danych od ELSE

Każda firma zdaje sobie sprawę z tego jak kluczowym elementem jej działania jest bezpieczeństwo danych ich kompleksowych systemów informatycznych. W przypadku utraty danych np. przez złośliwe oprogramowanie lub wirusy, kontunuowanie działalności może okazać się wręcz niemożliwe. Niedawnym przykładem takich problemów był wirus Petya, który w czerwcu 2017 zaatakował setki serwerów polskich firm, powodują przestoje w działalności nawet takich firm jak Inter Cars. W niektórych przypadkach wirus przeniknął do backupów baz danych stawiając firmy w dramatycznej sytuacji. Wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa danych naszych klientów, ELSE przygotowało usługę Log Shipping, która poza podstawowymi zabezpieczeniami jak antywirusy, regularne backupy bazy danych czy rozwiązania typu failover, ma dodatkowo zabezpieczyć newralgiczne dane Klienta w systemie elseERP i elseWMS. Mechanizm opierający się o szyfrowany transfer, działa w taki sposób, że z bazy danych systemu głównego, dane różnicowe przesyłane są co ustalony interwał (np. 1 minutę) do bezpiecznej bazy (baza slave) na zewnętrznym serwerze. Transfer danych jest zapewniany przez wewnętrzne narzędzia motoru bazy danych, dlatego w tym przypadku poprzez transfer samych danych z jednej bazy do drugiej, praktycznie nie ma możliwości aby przesłane zostały również wirusy czy inne złośliwe oprogramowanie. Dodatkowo rekomendowane miejsce składowania bezpiecznej bazy w Log shipping to zewnętrzne data center, posiadające dodatkowo własne zabezpieczenia danych w nich składowanych.

Comments are closed.