Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
All articles:

Certyfikaty ELSE i WSB na studiach ‘Logistyka w Biznesie’

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu po raz kolejny jest miejscem spotkań w ramach studiów podyplomowych ‘Logistyka w Biznesie’. Praktyczny charakter studiów pod patronatem ELSE, jest szczególnie ceniony przez słuchaczy. Możliwość wymiany doświadczeń z praktykami, poszerzenia wiedzy biznesowej i nawiązanie kontaktów, to dodatkowe elementy wyróżniające te studia.

W ramach realizowanych bloków zajęć związanych z tematyką IT w biznesie, ELSE przekazuje praktyczną wiedzę o procesach wspieranych przez systemy ERP i WMS. Kwestie zakupów zaopatrzeniowych, magazynowania wspieranego przez auto-ID, obsługi zamówień klientów i wysyłek są omawiane i ćwiczone przez słuchaczy w różnych wariantach i relacjach z dostawcami/odbiorcami. Całość zajęć skończyła się egzaminem certyfikacyjnym, który z sukcesem zaliczyli wszyscy zdający.

Comments are closed.