Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
All articles:

Rozwój biznesu bez odpowiednich narzędzi informatycznych jest praktycznie niemożliwy. Bydgoski producent akcesoriów tytoniowych, którego wyroby znajdują nabywców nie tylko w Europie, ale też w Australii, na Bliskim Wchodzie czy w Stanach Zjednoczonych, wdrożył kompleksowy system informatyczny klasy WMS od ELSE.

Oprogramowanie dla magazynu elseWMS wprowadziło wiele korzystnych zmian w niemal wszystkich obszarach organizacji prac magazynowych. Wdrożenie zostało poprzedzone dogłębną analizą dotychczasowych procesów obsługiwanych przez wcześniejszy system magazynowy, a konsultacje i wymiana doświadczeń pomogły wybrać optymalną konfigurację dla osiągnięcia celów stawianych przed nowym rozwiązaniem. System do magazynu elseWMS obejmuje swoim zasięgiem zarówno materiały, jak też półprodukty i wyroby gotowe. Działa też na styku magazynu i linii produkcyjnych komunikując się w czasie rzeczywistym z systemem ERP przedsiębiorstwa.

Comments are closed.