Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
All articles:
Dystrybucja napojów i alkoholi to biznes wymagający dobrych narzędzi automatyzujących obsługę złożonych procesów biznesowych i logistycznych. Firma Bartex, wiodący dystrybutor w branży z województwa warmińsko-mazurskiego, wybrał system elseERP do obsługi swoich procesów. Elektroniczna wymiana danych z dostawcami, obsługa złożonych warunków handlowych, umów handlowych i rozliczeń typu ‘retro’, zarządzanie opakowaniami zwrotnymi to tylko niektóre procesy obsługiwane w systemie ELSE. Bartex jako spółka działająca w ramach grupy Sigma-Alkohole, posiada również mechanizmy automatyzujące przesyłanie danych i dokumentów w ramach współpracy logistycznej i handlowej grupy Sigma.

Comments are closed.