Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   
All articles:
W natłoku danych, który towarzyszy codziennym zadaniom, szczególnie ważne są rozwiązania informatyczne pasujące do konkretnej branży. elseERP to zbiór modułów z obszarów magazynowania, sprzedaży, rozrachunków i logistyki, dający swobodę w zarządzaniu procesami obrotu towarowego. Proszę pomyśleć, jakby to było, gdyby mogli Państwo: 1Każdy towar w systemie opisany jest przez indeksy szczegółowe związane z ceną urzędową wydrukowaną na towarze. Umożliwia to szybką i prostą rejestrację sprzedaży w poszczególnych cenach. GRUPOWANIE TOWARÓW – indeksy papierosów (z różną ceną bitą), mają swoje indeksy szczegółowe: np. Papierosy Marlboro Light 14,20 i Marlboro Light 14,40 zgrupowane są kartoteką Marlboro Light. Grupowanie to umożliwia łatwe raportowanie sprzedaży całego indeksu, analizowanie rotacji, zamawianie towaru u dostawcy itp. 2Poza historią cen, warunków sprzedaży oraz graficzną prezentacją produktów rozwiązanie systemowo wspiera sprzedaż impulsową również przez zarządzanie zaplanowanymi promocjami. System umożliwia skorzystanie z funkcji promocji godzinowych tzw. happy hours, gdzie promocyjne warunki sprzedaży danego produktu są przez system automatycznie nadawane tylko w określonych godzinach dnia.Takie rozwiązanie daje możliwość swobodnego zarządzania promocją w czasie, podnosząc popyt określonych porach dnia jak i w określone dni tygodnia dla każdego z produktów. Dodatkowo system wspiera organizację promocji gratisowych, z możliwością ustalenia różnych (prostych lub wielowątkowych) kryteriów otrzymania produktu gratisowego np. za zakup 5 kartonów snikersa i 5 marsa, klient otrzyma karton Milky Way za 1 grosz. System automatycznie sprawdzi czy kryterium jest spełnione i przygotuje zlecenia wydania towaru gratisowego. Taka funkcjonalność wspiera działania sprzedażowe optymalizując jednocześnie marżę wynikową organizowanej promocji. 3 AUTOMATYCZNE WCZYTYWANIE ZAMÓWIEŃ System wspiera pracę obcych przedstawicieli poprzez automatyczne wczytywanie zamówień do systemu dystrybutora. Przyjęte zamówienie w systemie informatycznym przedstawiciela jest przekazywane i automatycznie wczytywane w systemie dystrybutora przy pomocy zaprojektowanych łączników.(SAGRA ASSECO i wielu innych). AUTOMATYCZNA WERYFIKACJA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYSTRYBUTORA ZAMÓWIEŃ PRZEDSTAWICIELA OBCEGO. Zastosowane w module rozwiązania umożliwiają indywidualizowanie sposobu obsługi poszczególnych kontrahentów. Moduł został tak zaprojektowany, aby z jednej strony ograniczyć do minimum możliwość popełnienia błędu w trakcie obsługi kontrahentów, a z drugiej strony dać handlowcom firmy pełen zakres narzędzi, wspomagających ich pracę. Zebrane przez przedstawiciela obcego zamówienia są wysyłane do centrali i następnie z automatu do aplikacji mobilnej odpowiedniego przedstawiciela firmy (np. odpowiedzialnego za danego kontrahenta) celem potwierdzenia jego realizacji. Po akceptacji zamówienia przez handlowca firmy przedstawiciel obcy otrzymuje potwierdzenie o możliwości jego realizacji. Wprowadzona automatyka eliminuje możliwość sprzedaży towarów dłużnikom firmy bądź dublowania zamówień. WSPARCIE SPRZEDAŻY GOTÓWKOWYCH PRZEDSTAWICIELI OBCYCH. Funkcjonalności ułatwiające ewidencję tego jaki towar i w jakiej wartości zabiera do sprzedaży gotówkowej przedstawiciel obcy. Każdy z przedstawicieli handlowych może posiadać powierzoną wartość towaru tylko do określonej kwoty i ilości. Podczas przerzucania towaru system na bieżąco sprawdza jego wartość. W przypadku kiedy wartość miałaby zostać przekroczona system zablokuje takie działanie. Rozliczenie wartości sprzedanego produktu skutkuje odblokowaniem systemu dając możliwość ponownego uzupełnienia towaru do ustalonego limitu wartościowego. 4 Specjalne przygotowane funkcje handlowe umożliwiają rozliczanie RETRA i rożnego rodzaju kontraktów zawartych zarówno z dostawcami jak i odbiorcami. Podczas rozliczania system weryfikuje zakupy u dostawcy, które liczone mogą być w zależności od wagi towaru, ilości, ilości sztuk papierosów, wartości towaru itp. Przykład wyliczenia retra dla dostawcy. System automatycznie sprawdza zakupy towarów z poszczególnych grup, jednocześnie wykluczając te indeksy, które nie powinny być ujmowane do obrotu. W zależności od wyliczonych obrotów wylicza wartość należności, jakiej powinniśmy spodziewać się od dostawcy. Wyliczenie może być oparte o procent uzyskanego obrotu lub zdefiniowaną kwotę z tytułu osiągnięcia określonego progu sprzedaży. System również wylicza wartość należności z tytułu odsprzedaży towarów dostawcy. Tutaj, podobnie jak w zakupie, wyliczenia mogą być oparte o wagę, ilość, ale również sprzedaż poszczególnych grup asortymentowych do założonej liczby sklepów (PSD,NIP). Wszelkiego rodzaju rozliczenia działają według określonych interwałów czasowych takich jak tydzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Wyliczenie RETRA dla dostawcy odbywa się w analogiczny sposób jak dla dostawcy bazując na dokumentach sprzedaży dla danego klienta.
stopol
Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań STOPOL Sp. z o.o. już korzysta z tych rozwiązań GRAF

Comments are closed.