Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter

ELSE to doświadczony dostawca systemów informacyjnych dla dystrybucji, magazynowania i produkcji

   

elseWMS w ukraińskiej wersji językowej

Skuteczność rozwoju oprogramowania mierzona jest jego gotowością do obsługi procesów wg nowej, zmienionej sytuacji rynkowej. Wychodząc jej naprzeciw, aplikacja mobilna magazyniera elseWMS otrzymała, drugą po angielskiej, ukraińską wersję językową. Podczas logowania do aplikacji, każdy z użytkowników może wybrać język, w którym aplikacja będzie pracować.
Czytaj więcej